บทเรียนออนไลน์-เครื่องกลึงเบื้องต้น
บทเรียนออนไลน์-การควบคุม Robot แบบ Manual
บทเรียนออนไลน์-การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น     
บทเรียนออนไลน์-อาหารท้องถิ่น     
ข้าวยำคำ ครบคุณค่า-วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 99 ขนมมันหน้ากะทิ
ปลาดุกร้า กร็อบกรอบ-วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 101 พุงปลาดิบ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 102 แกงปลาดุกใบขมิ้น
น้ำลำใย-วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
ผงฉู่ฉี่-วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 95 ปลาดุกทอดขมิ้น
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 94 ข้าวยำเครื่อง
บทเรียนออนไลน์-Fozen Cocltail